Lenka Fialová

Lenka Fialová

 

Lenka Fialová, DiS.

 

 • fyzioterapeut ve vlastním nestátním zdravotnickém zařízení Fyzioterapie Lenka Fialová, v rehabilitačním pracovišti v Teplicích, které se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového systému lidského těla
 • lymfoterapeut v Centru Preventivní Medicíny & Prevence 2000 v Praze, v pracovišti poskytující péči klientům v oborech lymfologie, flebologie, obezitologie a primární prevence pod vedením MUDr. René Vlasáka

 

Vzdělání a osvědčení

 

 • absolvent Vyšší zdravotnické školy v Teplicích v oboru vzdělání diplomovaný fyzioterapeut
 • držitel rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví České republiky o vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut
 • držitel oprávnění k poskytování zdravotnických služeb v oboru fyzioterapeut formou ambulantní péče uděleného odborem zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje
 • 12 let praxe v oboru fyzioterapeut

 

Odborné kurzy a semináře

 

Diagnostika a terapie funkčních poruch (manuální medicína pro fyzioterapeuty) 

 • certifikovaný kurz
 1. diagnostika a léčba funkčních poruch pohybového systému manuálními technikami
 2. provádění specializovaných postupů při ovlivňování funkčních poruch pohybového systému
 3. hodnocení odezvy organizmu na pohybovou léčbu a edukace, jak těmto poruchám předcházet

 

Manuální lymfodrenáž

 • certifikovaný kurz

 

Baňkování

 • kurz

 

Základy reflexní terapie plosky nohy

 • kurz

 

Škola zad

 • kurz

 

SM systém

 • kurz

 

Kinesiotaping

 • kurz

 

PROFYZIO

 • konference